خرید خودرو فروش خودرو

* ساینا اتوماتیک * آماده تحویل/ صفر خشک

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : اصفهان

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل خاکستری ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1397