خرید خودرو فروش خودرو

پژو٤٠٥ مدل ٨٥

کارکرد : ١٠٠٠٠٠ کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشكي ، رنگ داخل مشكي ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل ١٣٨٥

پژو٤٠٥ فني سالم

کارکرد : ١٠٠٠٠٠ کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشكي ، رنگ داخل مشكي ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل ١٣٨٥