خرید خودرو فروش خودرو

تیبا صندوق‌دار SX پلاک شده آماده محضر بازدید چهارراه ایرانخودرو خیابان۵۲

کارکرد : 00 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکش ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1400

فروش * تیبا صندوقدار * صفر تحویل به روز

کارکرد : 1 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1398

تیبا دنده ای ۹۸

کارکرد : 01 کیلومتر

استان : اصفهان

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1398