خرید خودرو فروش خودرو

پیکان وانت

کارکرد : 140,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، وانت ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1389

سواری پیکان بنفش چیده

کارکرد : 80,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه بنفش ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1378

پیکان استثنایی مدل۷۷دیدنی

کارکرد : 260,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل سفید ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1377

پیکان مدل ۷۷

کارکرد : 300,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1377

پیکان سواری -فوری فروشی

کارکرد : 105,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1381

پیکان ۵۷ کلکسیون

کارکرد : 30,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه قرمز ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1357