خرید خودرو فروش خودرو

لیفان۶۲۰ موتور۱۸۰۰سی سی مدل۹۴

کارکرد : کیلومتر

استان : اصفهان

رنگ بدنه نقره ای ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1394

فروش لیفان X60 اتوماتیک

کارکرد : 800 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1397

لیفان ۶۲۰ – ۱۸۰۰ تلنت

کارکرد : 114,000 کیلومتر

استان : خراسان رضوی

رنگ بدنه نوک مدادی متالیک ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1392

فروش * لیفان X50 * صفر مدل ۹۶ در انواع رنگها

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1397

فروش * لیفان ۸۲۰ * صفر مدل ۹۷ کارتکس در انواع رنگها

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1397

لیفان ایکس ۶۰ مدل ۹۲

کارکرد : 119,000 کیلومتر

استان : خراسان رضوی

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، شاسی بلند ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1392

لیفان ایکس ۶۰ مدل ۹۲

کارکرد : 110,000 کیلومتر

استان : خراسان رضوی

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، شاسی بلند ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1392

لیفان x50 مدل ۹۵ بدون رنگ

کارکرد : 52,300 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1395

لیفانx60 مدل ۹۳

کارکرد : 27,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 93

لیفان۸۲۰

کارکرد : 27,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1395

ایکس۵۰ مدل ۹۶

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1396

لیفان ۶۲۰ ۱٫۸ مشکی

کارکرد : 57,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشکی ، رنگ داخل دورنگ کرم- فیلی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1392

لیفان X50

کارکرد : 18,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1395

ليفان x50 مدل ۹۵ بدون رنگ

کارکرد : 17,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفيد ، رنگ داخل مشكي ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1395

لیفانx50مدل ۹۴بدون رنگ

کارکرد : 9,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشگی ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1394

لیفان شاسی بلند x60

کارکرد : 45,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشکی ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1393

لیفان۸۲۰ مدل ۹۵

کارکرد : 9,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1395

لیفانx50مدل ۹۴بدون رنگ

کارکرد : 8,800 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشکی ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1394

ایکس۶۰ مدل ۹۳ بی رنگ

کارکرد : 60,000 کیلومتر

استان : خراسان جنوبی

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1393

لیفان ۵۲۰ مدل ۱۳۸۸

کارکرد : 103,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه نقره ای ، رنگ داخل طوسی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1388

لیفان x60 مشکی مدل ۹۳ بدون رنگ

کارکرد : 51,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مسکی ، رنگ داخل کرم ، شاسی بلند ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1392

لیفان۶۲۰مدل۹۳بدون رنگ

کارکرد : 32,000 کیلومتر

استان : همدان

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1393

لیفان ۶۲۰_۱۸۰۰_ مدل ۹۳ بدون رنگ

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشکی ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1393

لیفان ۱۸۰۰ مدل ۹۲

کارکرد : 55,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1392