خرید خودرو فروش خودرو

جیلی GC6 سفید صفر

کارکرد : 000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1397

جیلی هاچ بک ار وی۷

کارکرد : 10,000 کیلومتر

استان : همدان

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 2014

جیلی مدل ۲۰۱۳

کارکرد : 15,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشکی ، رنگ داخل نوک مدادی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 2013

جیلی امگرند هاچ بک ۲۰۱۳

کارکرد : 69,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل طوسی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 2013

جیلی امگرند هاچ بک ۲۰۱۳

کارکرد : 69,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل طوسی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 2013

آموگرند ۷

کارکرد : 90,000 کیلومتر

استان : خراسان رضوی

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 2013

جیلی امگرندx7مدل۲۰۱۴ شاسی

کارکرد : 47,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید روغنی ، رنگ داخل طوسی ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 2014

جیلی شاسی بلند مدل ۲۰۱۴

کارکرد : 30,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه نقره ای ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 2014

جیلی امگرند

کارکرد : 59,000 کیلومتر

استان : سیستان و بلوچستان

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل خاکستری ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 2013

جیلی مدل ۲۰۱۳

کارکرد : 23 کیلومتر

استان : مازندران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل توسی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 2013