خرید خودرو فروش خودرو

هایما S7

کارکرد : 000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتومات ، مدل ۱۳۹۹

فروش ** هایما S7 ** صفر تحویل روز مدل ۹۷

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1397

فروش ** هایما S5 ** صفر تحویل روز مدل ۹۷

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1397

هايما s٧ توربو اتومات

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشكي ، رنگ داخل مشكي ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1397

هايما s7 2000cc بدون رنگ

کارکرد : 13,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفيد ، رنگ داخل مشكي ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1396

هایما S5 سری اول مدل ۹۷

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : اصفهان

رنگ بدنه نقره ای ، رنگ داخل دو رنگ ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1397

حواله هایماs5توربو شارژ

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : یزد

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1397

هایما مدل ۹۵ مشکی

کارکرد : 10,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشکی ، رنگ داخل قهوه ای ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1395

هایما s7 مدل اسفند ۹۵ هایما s7اتومات بیمه بدنه تا برج۱۱ کارکرد ۳۵۰۰

کارکرد : 3,500 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1395

هایما

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم قهوه ای ، شاسی بلند ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1395

هایما اتومات صفر کارتکس

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشکی ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1395

هايما صفر، اتومات ،پلاك شده آماده محضر

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفيد ، رنگ داخل مشكي ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1395

هایما اتومات صفر کارتکس

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشکی.سفید ، رنگ داخل مشکی تو مارون ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 0

هایما اتومات مشکی

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشکی ، رنگ داخل مشکی،قرمز ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1395

هایما S7 دنده مدل ۹۵ کارتکس

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه قهوه ای ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1395

هایما s7 اتومات مدل ۹۴ بدون رنگ

کارکرد : 3,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مارون ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1394

هایما S7 اتومات صفر کیلومتر

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1395