خرید خودرو فروش خودرو

دوو سیلو سفید مدل ۱۳۸۰

کارکرد : 184,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل طوسی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1380

دوو سیلو

کارکرد : 40,200 کیلومتر

استان : قزوین

رنگ بدنه بژ ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1380

دوو ماتیز ۸۱

کارکرد : 200,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه اناری متالیک ، رنگ داخل طوسی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1381

دوو سیلو سفید ۷۸

کارکرد : 200,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1387

دوو ماتیز مدل ۸۰ سرویس کامل

کارکرد : 185,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه بژ ، رنگ داخل طوسی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1380

سیلو مدل ۸۰

کارکرد : 321,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه بژ ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1380

دوو اسپرو مدل ۱۹۹۴

کارکرد : 300,000 کیلومتر

استان : یزد

رنگ بدنه سبز یشمی ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1994

سیلو مدل ۸۱

کارکرد : 180,000 کیلومتر

استان : اصفهان

رنگ بدنه بژ ، رنگ داخل نوکمدادی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1381

دوو سیلو مدل ۷۹

کارکرد : 200,000 کیلومتر

استان : گلستان

رنگ بدنه دودی ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1379

دوو سیلو مدل ۸۱

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل طوسی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1381