خرید خودرو فروش خودرو

چانگان سفید مدل۹۶

کارکرد : 14,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1396

چانگانcs35 اتومات- سفید- لوازم جانبی

کارکرد : 17,800 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1396

چانگان CS35 ، صفر مدل ۹۵

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1395

چانگان CS35 ، صفر مدل ۹۵

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1395

چانگان مشکی تمیز

کارکرد : 53,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه مشکی ، رنگ داخل طوسی سیر ، شاسی بلند ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 2o15