خرید خودرو فروش خودرو

mvm530بي رنگ ٢٠ تا كاركرد

کارکرد : 20,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سورمه ايي متاليك ، رنگ داخل كرم ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1392