خرید خودرو فروش خودرو

آسا بسترن۹۴سفید در حد صفر

کارکرد : 900 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1394

اسا بسترن ۹۴

کارکرد : 900 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1394